Co można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nie tylko nad tym, jak zwiększyć obroty firmy, ale również koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to związane z możliwością obniżenia podatku dochodowego.

Jeśli podatek rozliczany jest na zasadach ogólnych czy liniowo, to wówczas zaliczka na niego jest procentem od dochodu. Z kolei dochód oblicza się odejmując koszty od przychodu. Stąd prosty wniosek, że im wyższe będą koszty uzyskania przychodu, tym mniejszy zapłaci się podatek dochodowy. Oczywiście zanim zaliczy się coś do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba się upewnić czy jest to zgodne z przepisami. Owe wydatki mają być związane z osiąganiem oraz zabezpieczaniem lub zachowaniem źródła przychodów. Należy przy tym pamiętać o sprawdzeniu spisu wydatków, których nie można traktować jako koszty związane z prowadzeniem działalności.

Jak wiadomo przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dokumentów firmowych. Wiele z nich to dowody poniesionych wydatków, które jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej muszą być odpowiednio udokumentowane. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponuje fakturą lub rachunkiem ciężko jest udowodnić, że poniósł dany koszt. Co można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Na pewno opłaty czynszowe oraz dotyczące korzystania z mediów, usługi księgowe, kurierskie, transportowe, prawne, remontowe, zakup mebli, artykułów biurowych, czasopism, książek, środków czystości, telefonów, faksów, skanerów, drukarek i materiałów do nich, opłaty związane ze szkoleniami, odsetki od kredytów. Poza tym okazuje się, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również składki ZUS na ubezpieczenia społeczne. Z kolei składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne można odliczyć od podatku, pod warunkiem że odliczenie nie przekroczy określonej części podstawy wymiaru składki. Poza tym przedsiębiorcy korzystają z legalnych sposobów na zwiększanie kosztów, które można odliczyć od przychodu lub zmniejszenie kosztów, których to nie dotyczy. W pierwszym przypadku należy udowodnić, że poniesione wydatki są ściśle związane z osiąganiem przez firmę przychodów. Natomiast, żeby zmniejszyć koszty można zmienić tryb rozliczania z US na kwartalny lub nawet zarejestrować firmę za granicą, aby płacić mniejsze podatki i składki.