Przykładowe rozwiązania logistyczne w firmie produkcyjnej, usługowej, transportowej

Dobra komunikacja w przedsiębiorstwie ma duże znaczenie z kilku powodów. Jednym z nich jest usprawnianie systemu logistycznego.

Sprawna logistyka polega na planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesów związanych z produkcją, magazynowaniem, transportem i odbiorem towarów lub usług, w taki sposób aby były one jak najbardziej efektywne. Chodzi tutaj o realizowanie takich celów jak zmniejszanie kosztów związanych z przepływem produktów, zwiększanie obrotów firmy oraz spełnianie oczekiwań klienta. Dobry system logistyczny powinien być bardzo spójny, a jednocześnie elastyczny. Ważne jest to, żeby pozwalał na jak najszybsze rozwiązywanie takich problemów jak opóźnienia dostaw i wysyłek, koordynacja wszystkich elementów procesu logistycznego, zbyt wolne lub niedokładne przyjmowanie i realizowanie zamówień, reklamacje. Oczywiście zastosowanie konkretnych rozwiązań logistycznych uzależnione jest od rodzaju przedsiębiorstwa, którego mają dotyczyć.

W firmach produkcyjnych działania logistyczne dotyczą organizacji surowców, materiałów, maszyn i narzędzi, a także procesu zbytu gotowych produktów i dostarczenia ich do klientów. Z pewnością ważne jest w tym przypadku sprawne zarządzanie działem logistyki. Należy dobrze rozdzielić zadania i dbać o szybki przepływ informacji. Analiza dotychczasowej sprzedaży pozwoli na optymalne planowanie dostaw surowców oraz przewidywanie wielkości przyszłych zamówień. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać poniesienie dodatkowych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podobne zasady dotyczą zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach budowlanych.

Z kolei logistyka w firmach usługowych wygląda nieco inaczej. Najważniejsze jest skoordynowanie wszystkich czynności niezbędnych do efektywnego wykonania danej usługi. Zwraca się również uwagę na jak najkrótszy czas realizacji i szybką dostawę usługi. Z pewnością duże znaczenia ma posługiwanie się odpowiednimi narzędziami pracy, które usprawniają kontakt z klientem.

Systemy logistyczne stosowane w firmach transportowych mają za zadanie optymalizację procesu przewożenia produktów. Chodzi o to, aby szybko przyjąć i zrealizować zamówienie. Oczywiście czas dostawy nie może być jednak kluczowym kryterium, bo trzeba również zadbać o dobry stan przewożonych towarów. Warto zadbać tutaj o skomputeryzowanie firmy oraz zakupienie nowoczesnych pojazdów. Podobne cele mają firmy kurierskie, a o wyborze danego kuriera decydują najczęściej ceny usług oraz szybkość dostaw.