Systemy efektywnego wykorzystania czasu pracy

Żeby praca w firmie mogła przebiegać jak najsprawniej konieczne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań logistycznych, usprawniających przepływ informacji czy umożliwiających efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Znane przysłowie mówi, że czas to pieniądz. Z pewnością osoby zajmujące się zarządzaniem wydajnością pracy mają to na uwadze. Jednocześnie biorą pod uwagę potrzeby pracowników oraz charakter działalności firmy. Żeby wprowadzić optymalny system wykorzystania czasu pracy trzeba uwzględnić różne czynniki. Warto przy tym pamiętać, że każdy może się nauczyć jak zarządzać czasem, a planowanie działań nie jest równoznaczne z brakiem kreatywności.

W przedsiębiorstwach, w których kadra zarządzająca oraz pracownicy mają do czynienia ze stosunkowo dużą zmiennością realizowanych zadań, najlepiej sprawdzi się elastyczny system pracy. W takim przypadku nie ma jednolitych godzin czasu pracy, które obowiązywałyby wszystkich pracowników. Nie wymaga się również przestrzegania konkretnych ustaleń odnośnie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania swoich obowiązków. Najważniejsze jest wykonanie danego zadania w optymalny sposób, a nie czas i miejsce jego realizacji. W tym wypadku pracownik ma duży wpływ na ustalanie rytmu swojej pracy. Oczywiście jest on objęty odgórnymi ustaleniami. To jak planować czas pracownikom zależy ostatecznie od zarządu firmy. Natomiast oczywiście konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego z pracowników. Elastyczny czas pracy stosuje się w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych i budowlanych. Jednym z jego rodzajów jest system zadaniowy. Może on być realizowany w ramach 8 godzinnego dnia pracy w biurze, ale zwykle czas i sposób wykonywania danego zadania ustalany jest pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem.

W kodeksie pracy wymienione są również następujące systemy: podstawowy czyli 8-godzinny, równoważnego czasu pracy, gdzie istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy, przerywanego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, weekendowego czasu pracy. Możliwe jest również wprowadzenie kilku systemów czasu pracy w jednej firmie. W końcu sposób wykorzystywania czasu przeznaczonego na pracę powinien zależeć od rodzaju wykonywanych obowiązków. Układanie grafiku może być wówczas bardziej skomplikowane, bo właściwie trzeba stworzyć ich kilka, a następnie skorelować ze sobą. Natomiast młodzi menedżerowie są szkoleni w zakresie efektywnego zarządzania czasem pracy, zarówno swoim, jak i podległych im pracowników.